Kárpát-Fest
Minden, ami kultúra...
2016

Beszámoló a Kárpát-Fest 2016-ról

Tuzsérra jellemző a pezsgő kulturális élet, s hosszú évekre tekint vissza a hasonló jellegű rendezvények szervezése is.
A korábbi esztendőkben már jelen volt a falu életében számtalan program, mely egy témát boncolgatott, vagy tematikusan kínált tartalmas és hasznos szabadidőtöltést, illetve jeles napok, ünnepnapok, évfordulók eseményeire, hívta fel a figyelmet.
 Az elmúlt esztendőkben csatlakoztunk többek között a Reneszánsz évhez, az 1848/49 évfordulóhoz, valamint a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, hátterét, következményeit, hatásait közelítettük meg hasonló módszerrel. Természetesen sok más egyéb rendezvény is megvalósult már azóta, hiszen, 2012-ben 20 éves volt az alapítványunk.
 Az az alapítvány, mely 1992 óta működik. A Tuzsér Községért Közalapítvány rendszeres támogatója a helyi kulturális életnek, sőt néhány éve maga is generálja nemcsak a helyi lakosoknak, de a környéken élőknek is a programokat, rendezvényeket. Az elmúlt több mint 20 évben, számtalan alkalommal igazolódott az alapítók szándéka, s ennek következtében a szervezet már régen kinőtte a települési hatókörét, melynek nagyon sokan örülnek határon innen, és azon túl is. A civil szervezet eddigi ténykedése kapcsán, elsősorban közművelődés és kultúra területén az elmúlt 6-8 esztendőben, a környezetünkben elismerésre és irigylésre méltó eredményeket produkált, mint a település lakóinak, mind az ide látogatóknak egyaránt, legyen az előadó, fellépő vagy vendég.
 A rendezvények helyszíne a Lónyay-kastély szárnyépülete a Művelődési Ház, vagy maga a kastély és környezete. Sok esetben össze is mosódik a szervezők kiléte a Művelődési Ház szervezőivel, már csak azért is, mert az alapítvány munkatársa egyben az elmúlt 5 esztendőben megegyezett a Művelődési Ház kulturális szervezőjével. 2014 márc.8-tól az alapítvány látja el a közművelődési feladatokat a településen, közművelődési megállapodás keretében. Így az itt folyó munka sokkal egyszerűbbé és rugalmasabbá vált.
 A számtalan program, esemény egyaránt szólt gyereknek és felnőttnek, helyinek és vendégnek, valamint a könnyedebb szórakozást választótól a tudományos igényességet is kielégítő érdeklődőnek. Rendezvényeinken gyakran választottunk olyan témát, előadót, területet, mely bizony a Kárpát-medence magyarlakta területeit kötötte össze, legyen az közművelődés, tudomány, szórakozás.
Idén arra gondoltunk, hogy ezt a szerteágazó tevékenységet, mellyel a kultúrát közvetítjük a „nagyérdeműnek” jó lenne egybe gyúrni, s egy olyan összművészeti rendezvénysorozatot megvalósítani, mely a kultúra szolgálatában marad, de igyekszik számos területét megjeleníteni továbbra is. Az eddigi tevékenységeinket figyelembe véve, egy nagy fesztivált képzeltünk el, mely Kárpát-medencei szintű lenne.
Így született meg a Kárpát-Fest – minden, ami kultúra- elnevezésű rendezvény ötlete, melynek három alappillére volt, melyek természetesen korábbi kisebb rendezvényeket is beolvasztották, a táborok közötti időszakban.
 Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
 Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban
 TICCE alkotótábor vándortábora (Bodroglözi és Ung-vidéki Alkotók Társasága)
Az első két pillér már évek óta megvalósul, a harmadik pedig most volt először nálunk, illeszkedve a fesztivál jellegéhez, hatóköréhez.
 Ebben a formában most először volt összevonva számos korábbi, külön-külön megvalósuló rendezvényünk, melyek önállóan is sikeresek voltak, de így felfűzve komplexebb élményt, kikapcsolódást nyújtottak az el/ide látogatóknak, valamint átfogó képet adtak a magyar kultúra páratlan értékéről. Ugyanakkor jobban megismerhették a határon túli kulturális életet is, valamint a közvetítőket, szereplőket, kik fáradhatatlanul őrzik, ápolják, közvetítik ezt az ezred évnyi kincset, melyet oly sokszor próbáltak már elvenni tőlünk.
 Szerintünk egy olyan kulturális, művészeti tartalommal bíró fesztivál valósult meg, mely a maga nemében egyedül álló volt.
A fesztivál keretében színvonalas előadások, fellépők, kiállítók jelentek meg, kik méltóan képviselik a magyar kultúrát nem csak itthon, de a Kárpát-medencében, sőt még azon is túl.
Tehát a meghívottak között jelen voltak hazai és határon túli színházi előadások, néptánccsoportok, zenészek, előadóművészek, kiállítók.
  Igyekeztünk a kultúra széles palettájából minél többet megjeleníteni, számos területet érintve, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére való előadásokat.
A Kárpát-Festen 22 előadó, 22 előadás, 4 helyszín várta a nagyérdeműt, kísérő programmal, mely szintén Kárpát-medencei szintű volt.
Ilyen óriási feladatot nyílván nem egyedül valósítottunk meg, ezért a szakmaiságra, színvonalra ügyelve a következő partnereket vontuk be már a tervezésbe is, majd a megvalósításba is:
  Eszterházy Károly Egyetem
  Teleki László Alapítvány
  Forsters Gyula Örökséggazdálkodási Központ
  Görög Katolikus Egyház - Nyíregyházi Egyházmegye
  Református Egyház – Tuzséri Egyházközség
A Fesztivál elemei, időpontjai a következő volt:
  Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor: 2016.06.27-07.09
  Kárpát-Fest: 2016.07.09-07.17
  TICCE alkotó tábor 2016.07.18-07.22
  .
Helyszínek: Tuzsér, Lónyay-kastély területe és a Református templom.
Kísérő programok voltak: Gasztroudvar, kirakodó vásár, kiállítások, konferencia.
1. elem: XVIII. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
  Hosszú évek óta hagyomány a Tuzséron megrendezésre kerülő gyermek kézműves tábor.
Először 1999-ben gondoltunk a tábor kibővítésére, ötvözni a tuzséri hagyományokat a határainkon túl élő magyarság kultúrájával. 1999-ben 19 gyerek és 4 fő kísérő érkezett hozzánk a moldvai csángó magyarok köréből, s töltöttek el nálunk közel 2 hetet. Ennek a tábornak a sikerén felbuzdulva, a millennium jegyében szerveztük meg a 2000-es tábort, melyen 35 gyerek és 8 felnőtt kísérő vett részt a határon túli magyarságot képviselve. Célunk az volt, hogy a millenniumi esztendő keretein belül a Kárpát-medencében és Moldvában egységben, illetve szórványban élő magyar népcsoportokat átfogó tábort szervezzünk. Azóta az eddigi esztendőkben most már „hagyományosan” megrendeztük,- rendezzük táborainkat úgy, hogy szinte évről-évre sikerült új csoportokkal bővíteni a táborunkat.
  A „Tuzsér Községért” Közalapítvány minden esztendőben vállalta a házigazda szerepét, a Nagyközségi Önkormányzat biztosította a vendégeink elszállásolását, az idén át adott Ifjúsági szálláshelyen, mely az idén 52 fő volt.
A kiadásaink fedezésére pályázatok, kérelmek útján a következő helyekről kaptunk támogatást (táborra, Festre, kitől-mire)
- Nemzeti Kulturális Alapprogram
- Bethlen Gábor Alap
- Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Taurus Carbonpack
- Miniszterelnökség, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
- Zámbó József
- Carbon Black Ltd.
- Borkó Károly
- Mátyus András
- Polgári Magyarországért Alapítvány
- Kanadai Magyar Alap
- Béres Alapítvány
- Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat
- Szent György Lovagrend
- Erdért ZRT
- Magyar Villamos Művek ZRT.
- Jósa András Múzeum Nyíregyháza
- Rétköz Múzeum Kisvárda
- Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Diakóniai Központ
- Görögkatolikus Egyház, Nyíregyházi Egyházmegye
- Eszterházy Károly Egyetem
- Teleki László Alapítvány
Az idei tábor 2016.06.27 -07.09.-ig tartott, a Lónyay- kastély területén., a Kárpát-Fest - minden, ami kultúra – elnevezésű program keretein belül.
A résztvevő vendégek a következő helyekről érkeztek:
- Gyergyó: Gyergyószárhegy,Gyergyóújfalu, 7+2 fő
- Mezőség:Magyardécse 4+1 fő
- Bodrogköz: Kistárkány 4+1 fő
- Ung-vidék: Deregnyő 2+1 fő
- Hétfalu: Négyfalu, 4+1 fő
- Szilágyság: Szilágynagyfalu, 4+1 fő
- Kárpátalja: Aknaszlatina, 4+1 fő
- Vajdaság: Magyarkanizsa 4+1 fő
- Tuzsér 14+9 fő foglalkozásvezető
A határon túli gyerekeket 1-1 felnőtt kísérte.
 A vendégek elszállásolása a Lónyay-kastély oldalszárnyában történt, az elmúlt évben átadott Ifjúsági szálláshelyen, mely az idén is 52 fő volt.
  A foglalkozások tematikája az előző éviekhez hasonlóan lett kidolgozva. A délelőtti elméleti foglalkozások fő témája a magyarság eredete, származása, a honfoglalás, valamint az elcsatolt területek kapcsolata az anyaországgal. A magyarság eredetét versek, regék, mondák formájában mutattuk be, igyekezve mélyíteni magyarságtudatukat.(Szózat, Himnusz, Rege a csodaszarvasról, stb.).
A délelőtti foglalkozás része volt még népi játékok tanulása, kipróbálása is, valamint dal,- tánctanulás is.
A közös ebédet követően, igyekeztünk eljutni a Tisza partra, ahol a folyó hűsítő habjaiban kerestünk volna menedéket a nagy hőség ellen, de sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe minket, a folyó a magas vízállás miatt fürdésre alkalmatlan volt.
  Így délután 1/2 3-kor kezdődtek a kézműves foglalkozások. Működött még gyöngyszövő, gyöngyfűző, makramézó, rongy babakészítő, csuhé virág, hímző, valamint nemezelő „műhely” is. Az alapítvány tulajdonában lévő 2 db régi, tuzséri szövőszéken, valamint számos szövőkereten is nagyon szép munkák születtek.
  A foglalkozások után bemutatkozó esteket tartottunk, tájegységenként. A fellépő csoportok hozták magukkal a népviseletüket, népdalaikat, népzenéjüket, néptáncaikat, régi népszokásaikat. A rövid, (max.20 perc) de annál sikeresebb bemutatkozás után, az éppen aktuális csoport tánc és dal tanulás formájában átadta tudását a többieknek.
Az itt lévő gyerekek jóvoltából a Kárpát-medence számos tájegységének népviseletével, néptáncával, népdalával megismerkedhettünk. Újra ráébredve arra, hogy a magyar kultúra páratlan értékű és szépségű kincseit nekünk, utódoknak kell ápolni, őrizni, s életben tartani!!!
  Vasárnap részt vettünk római katolikus misén, Mándokon, melyre megegyezés szerint elment az egész tábor. Gyerekeink felöltötték viseletüket és így ünnepi, vasárnapi hangulat lengte be a templomot.
Délután elkezdődtek a zenei kísérettel megvalósuló táncházak, elsőnek egy szatmári, melyben a Pergő Együttes húzta a talp alá valót.
  A táborunk második felében a zenekar továbbra is vendégünk maradt, hiszen szilágysági, mezőségi, dél-alföldi, valamint felcsíki, gyímesi és moldvai táncházat is tartottak. Segítségükkel a bemutatkozásokat és az esti táncházakat is élő zene kíséretében rendezhettük meg. A jó hangulatú estéinket- szintén hagyományosan- egy moldvai imádság (A fényes nap) eléneklésével fejeztük be.
Az idén tizenkettedik alkalommal rendeztünk a tábor életében népdal, mesemondó, ill. szóló és páros tánc kategóriákban versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, így szép számban jelentkeztek. A gyerekek díjazását a Jósa András Múzeum, valamint a Rétköz Múzeum felajánlásából tudtuk megoldani. Először a helyezettek, majd a résztvevők, később pedig minden táborlakó kapott az értékes könyvekből.
 A táborzáró rendezvényünk idén egész naposra sikeredett.
A de. 10.00 –kor kezdő rendezvény gólyalábasokkal indult, majd egy színházi előadást is láthattak a táborlakók, de az ide látogató helyiek is, valamint vendégek is.
A de. folyamán gasztronómiai esemény is zajlott párhuzamosan, felvidéki, erdélyi és hazai csapatok részvételével. A kastély udvarán kisebb kirakodóvásárt szerveztünk, melyek fogadták a vásározni vágyó érdeklődőket. Kovács, fajáték készítő, fazekas, ásványos, gyöngyfűző árusok kínálták portékáikat.
 A szokásos táborzáró gála műsor idén is Műv.Házban volt, ahol az előző napon lezajlott verseny díjazottjai is elkápráztatták a nagyérdeműt, majd egy közös produkció zárta műsort, melyet az elmúlt kéthétben tanultak a gyerekek.
 A táborlakók, valamint az ellátogató Tuzsériak és vendégek számára óriási élményt jelentett a táborzáró rendezvény, hiszen „kis” Kárpát-medence számos pontjáról hallhattak - láthattak szebbnél-szebb dalokat, táncokat, viseleteket.
    A gálát követően a gyerekek által készített tárgyakból rendeztünk kiállítást, ahol megmutathattuk azt, mi is történt itt az elmúlt két hét folyamán. A gyerekek színes népviselete, az előadott népdalok, táncok, még azok szívét is megdobogtatták, akik eddig nem érezték át e táborok fontosságát. A jó hangulatú délutánt a tábor munkáiból nyitott kiállítással fejeztük be, mely röviddel megnyitása után már lebontásra is került, hiszen a lakók már másnap hajnaltól folyamatosan hagyták el településünket.
 Mint említettem, a tábor az idén integrálódott a Kárpát-Fest – minden ami kultúra – elnevezésű programsorozathoz, s a tábor záró napja a Fest zenésebb, színpadiasabb napjának nyitónapja is volt egyben.
 Tehát a táborhoz tematikusan illeszkedő produkcióval zárult/nyílt a rendezvény, hiszen a Szalonna és Zenekara adott egy műsort a Fölszállott a Páva gyerekszereplőivel. A műsor színvonalas volt, s nagyszerűen illeszkedett a táborunkhoz, hiszen nálunk már évről-évre jelen van ily formában a gyerekek ily módon történő bemutatkozása, csak nem feltétlenül verseny szinten. (bár már sokadik alkalommal rendeztünk mi is megmérettetést, de csak tábori szinten, kicsiben. Kárpát-medencei mértékben.)
 Úgy érezzük, kitűzött céljainkat elértük. Tárgyi emlékek nem maradtak a táborból, hiszen mindenki haza vihette az általa készített alkotást. A gyerekek nagy érdeklődéssel, és annál nagyobb szorgalommal vettek rész az elméleti, kézműves, valamint a hagyományőrző foglalkozásokon, táncházakban.
 Hisszük azt, hogy ezekkel a táborokkal erősítjük mind a hazai, mind a határon túli gyerekek identitástudatát. Igyekszünk megerősíteni bennük azt a tudatot, hogy ők is szerves részei a magyar nemzetnek, s hogy a kultúránk közös, hiszen egy tőből fakad, mely így együtt alkotja az egyetemes magyar kultúrát, melynek megtartása, őrzése, továbbadása nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is.
 Örömmel tapasztaltuk, hogy a községünkben élő emberek szívét újra és újra megérinti a tábor nemes célkitűzése, mert gyakran ajándékozták meg a táborlakóit különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel.
 Amennyiben e nemes cél érdekében sikerül segítő szándékú támogatókra találni, úgy a jövőben is tervezzük e hagyományt folytatni, vagyis a táborunkat megrendezni.
Szemelvény a táborban résztvevő gyerekek írásos véleményeiből:
- Élményeim a táborról –
„Elsősorban is erről a táborról csak jó véleményeim vannak, mint például a kézműveskedések és az ebéd utáni szünetek. A többi foglalkozás is nagyon tetszett de a kedvenceim ezek voltak. Nagyon szeretnék jövőbe is eljönni de sajnos még a többiekre is sor kell kerüljön. De remélem hogy azért eljutok valamikor”
                                                                                                                             Oláh Nóra
„Sokadjára vagyok ebbe a táborba, és mindig újabb szép emlékekben részesülök. Sok embert ismertem meg, akiket sosem felejtek el. A reggeli foglalkozások mindig jól teltek. Köszönjük Orsi néninek. Délutánonként a kézműves feladatokkal ismerkedhettünk, és sok új dolgot ismertünk meg. Megismerhettük más tájegységek hagyományait, táncait. Az étel is finom volt (néha), főleg hétvégenként a Tisza parton. Kár, hogy nem fürödhettünk a Tiszában, mert „Zavaros a Tisza vize, nem tiszta” mondaná most Vajdaság.
Hiányozni fognak majd azok a korai esti sétálások a kastély mögött a pályán Nórival, Rékával, Krisztinával, Elizékkel, amikor a zúgott az erdő, zúgott a mező. Hiányozni fog mindenki ebben a táborban.
Szeretettel: Klicsu Rozi, Tuzsér, 2016.07.08
UI: Köszönjük a türelmet Eszternek, és Irénkének hozzánk, (nagy szükség volt rá) . Köszönjük a kísérőknek az esti sajtos szendvicseket, köszönöm Mesinek, hogy egyik reggel majdnem megfulladtam miatta, és hogy elvitt ….
Köszönünk mindent, köszönjük Feri bácsinak, hogy megszervezte ezt a tábort”
   
„ Különleges tábor volt ez. Nagyon tetszett, mert megismerhettem sok jó embert. Néha megtapasztalhattam a foglalkozásokon vagy esetleg a helyzetekben, hogy kicsi a bors, de erős. Köszönöm a jó Istennek, hogy egy ilyen összetartó és kedves csapatot és persze csoportvezetőket ismerhettem meg. Ez olyan volt mimt az első látásra szerelem csak itt első látásra barátságfűződött össze. Ha többekkel nem is fogunk találkozni személyesen a szívemben mindig mindenki ott fog maradni.”
                                                                                                                                      név nélkül
2. elem: Kárpát-Fest
  A Fest színpadiasabb, zenésebb része a táborzáró rendezvénnyel kezdődött, ahol gyerekprogramok, előadások, gálaműsor, valamint a Szalonna és Zenekara várta a nagyérdeműt.
A Fest programja a következő volt:
2016. július 09.
 Garagulya Gólylábas Kompánia
 Pergő Egyesület
 Árvalányhaj Néptánccsoport (Szilágynagyfalu)
 Szalonna és Zenekara a Fölszállott a Páva gyerekszereplőivel
2016.július 10.
 Rúzsa Magdi koncert
2016.július 11.
 Nemzeti kincseink a Kárpátok ölelésében c. tud. konferencia + Megújuló épített örökségünk c kiállítás megnyitása
 Kóka Rozália és Gulyás Ferenc előadása + Hazatérés Bukovinából 1941 c. kiállítás megnyitása
 Parno Graszt koncert
 Técsői Banda koncert
2016.július 12.
 Éder Enikő estje (Aradi Kamaraszínház)
 Mágnás Miska (Turay Ida Színház)
 Gázsa koncert
2016. július 13.
 Egy bolond négyet csinál c. ponyvakabaré (Stand Up Brigád és a Bethlen Téri Színház)
 St.Martin és a Szolnoki Szimfonikusok koncertje
2016.július 14.
 Ott túl a vártán c. előadás (MM Pódium Színház, Nagyvárad)
 Szent Ephraim Férfikórus előadása Szokolay Dongó Balázzsal
2016.július 15.
 Kassa, a szerelem városa (Kassai Thália Színház)
 Balkan Fanatik koncert
 Radar koncert Kalapács Józseffel
2016.július 16.
 Koszorú c. műsor (Beregszászi Magyar Nemzeti Színház)
 Bruti előadása (Stand-Up Comedy)
2016.július 17.
 Varnus Xavér koncert
 István, a király (Mandala Dalszínház)
 Az időjárás kegyeibe fogadott minket, a Művelődési Házban megvalósult előadások mellett a nagyszínpadi koncerteket sem mosta el az eső, bár néha elég gyakran tekintettünk az ég felé.
A rendezvények vegyes létszámmal voltak látogatva, összességében 2.500-3.000 fő volt jelen az eseményeken.
 Az előadások, koncertek színvonala magas volt, hivatva a kultúrát közvetíteni. A látogatók elégedettek voltak a produkciókkal, némelyik kimagaslóan fantasztikus és páratlan élménnyel gazdagította a nagyérdeműt.
 A Fest ezen része is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, tartalmas és magvas előadások tanúi, részesei lehettek a jelenlévők.
3. elem: Nemzeti kincseink a Kárpátok ölelésében (kísérőprogram)
 A rendezvény helyszíne arra inspirált minket, hogy a Kárpát-medencei szellemi kultúra mellett az épített örökségünket is bemutassuk, kastélyokat, templomokat határon innen és túl is.
Ennek érdekében egy olyan konferenciát szerveztünk, mely előadói otthon mozognak a témát illetően, úgy elméletben, mint gyakorlatban.
A konferenciára 2016.július 11.-én került sor a Lónyay-kastélyban, melynek programja a következő volt:
Konferenciát megnyitotta: Seszták Oszkár elnök, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
I. rész
• Patrimonium – nemzeti kulturális örökség – helyi érték
(Dr.Verók Attila, tanszékvezető, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger)
• Egy kastély lakói
 (Dr. Bene János, igazgató, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza)
• Megújulás, felújítások a rendszerváltást követően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (Szatmári István, ny.műemlékvédelmi szakmérnök, Nyíregyháza)
• Nemesi családok szellemi és tárgyi örökségének szerepe a műemlékek felújításában, fenntartható működtetésében
(Dr.Veres Gábor, főiskolai docens, Eszterházy Károly Egyetem, Eger)
• A Batthyányiak öröksége, avagy jó példák határokon átnyúló projektek magvalósulásáról
(H.Vörös Márta, igazgató, Körmendi Kulturális Központ)
• Az Észak-alföldi régió turizmusa, kiemelten a kastélyturizmus lehetőségei
(Katona Ilona, regionális igazgató, Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság
• Örökségvédelem és turizmusfejlesztés - Középkori templomok útja
(Deák Attila, vezető menedzser Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. Nyíregyháza)
II. rész
• Épített és szellemi kulturális örökségünk a Kárpát-medencében
a, A Rómer Flóris terv
(Sarkadi Márton építészmérnök, Miniszterelnökség - Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság)
b,A Rómer Flóris terv a gyakorlatban - a határainkon túli magyar műemlékek helyreállítása
(Szöllősi András, építész Teleki László Alapítvány, Budapest)
c, Felvidék:"Mily kedvesek a te hajlékaid" (Zsolt 84,2) - Örökségvédelem és értékmentés a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházban: a Bodrogszentes-i Református Templom
(Dr. Szopó Ferenc, lelkipásztor, Bodrogszentes)
    d, Kárpátalja: Kárpátalja fatemplomai
   (Szarvas Péter, építészmérnök, Ungvár)
          e, A görög katolikus ikonosztázok a történelmi Magyarországon
           (Seres Tamás, festő - restaurátor (Görög katolikus Egyházművészeti Gyűjtemény)
• Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében (Teleki László Alapítvány kiállítása, megnyitja: Szőllősi András építész, Teleki László Alapítvány
    A szünetben büfé ebéddel, a kiállítást követően fogadással vártuk a több mint 50 főnyi érdeklődőt, kik arról számoltak be, hogy tartalmas, szerteágazó munkával ismerkedtek meg az előadások kapcsán. Sok újdonsággal, plusz ismerettel gazdagodtak.
 A konferencia nem titkolt célja volt még az is, hogy felhívjuk a szakma, politikai szereplők figyelmét a mi kastélyunkra, mely jelenlegi funkció nélküli, félig kész állapotában sokkal többre lenne predesztinálva.
4. elem: TICCE vándortábor
 Az idén július 18-án immár 37-ik alkalommal indult útnak a Ticce kis közössége hogy a tuzséri Lónyay- kastély ódon falai között megkezdje a már szokásos nyári alkotótáborát.
     Minden körülmény adott volt ahhoz, hogy nyugodt, lenyűgöző környezetben, a Kárpát-Fest programsorozatába illesztve megindulhasson az alkotás.
 Hétfőn a délelőtti órákban a 13 fős csapatot Tuzsér alpolgármestere Klicsu Ferenc fogadta, majd Fazekas László a Ticce elnöke megnyitotta az alkotó tábort. A létszám a hét folyamán fokozatosan váltakozott, ám az alkotási vágy töretlen maradt .Az állandó tagság mellett négy fiatal tehetség is lehetőséget kapott, annak érdekében,hogy betekintést nyerjenek abba, hogyan is zajlik a közösségben való alkotási folyamat. A már rutinnal rendelkező művészek szívesen feleltek kérdéseikre, egyengették a számukra új technikákkal való könnyebb megismerkedést. Nagy örömünkre A Lónyay-kastélyt látogató magánszemélyek is nagy érdeklődéssel csöppentek bele és élvezettel szemlélték egy-egy mű létrejöttét, olyan is akadt, aki visszatért, olyan is aki Ticce taggá szeretett volna válni.
   Elmondhatjuk, hogy eredményes öt nap áll a hátunk mögött. Négy nap alatt 36 kép, alkotás született, amelyekből minden művész hátrahagyott egyet, ezzel is színesebbé téve a Ticce –Bodrogközi és Ung-vidéki Alkotók társaságának letétjét.
 
 A tábor pénteken délelőtt az ott készült alkotásokból a kastély udvarán rögtönzött kiállítással záródott , amelyről a Zemplén TV is tudósított.
                                                                     
Összegzés:
 A Kárpát-Fest – minden, ami kultúra – programsorozat közel egy hónap alatt a Kárpát-medence kultúráját hozta el és mutatta be a nagyérdeműnek. A szervezők fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvények sikeres megvalósulása érdekében, melyet az előadók, résztvevők a közönségnek úgy hálált meg, hogy ugyanazt a színvonalat kaptuk tőlük, mintha a legrangosabb fellépéseiken szoktak produkálni a közönségüknek.
 A környezet, a hangulat színes kavalkáddá változtatta a rendezvényt, mely tényleg Kárpát-medencei szintű hangulatot teremtett. A tábor sokszínű, sok tájegységről érkezett gyerekserege, a bemutatott darabok, előadások sokszínűségében, a kiállítások, a konferencia témáiban minden alkalommal a politikai és földrajzi határokat lépegettük át. Változott az ország, de a nyelv, a kultúra az maradt!
 A vándor tábor résztvevői is, határokat átlépve alkottak, hiszen a helyszín adta inspiráció mellett azért felvidéki témájú képek is készültek, s gondolatok Kárpátaljára is haza szálltak.
Összességében egy nagyon színvonalas rendezvénysorozat valósult meg, melynek lényegét a Festre látogatók is megértették. (azon vendégek, melyek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, anyaországból érkeztek hozzánk)
 Azt gondolom, hogy első neki futásra nem volt rossz, de természetesen le fogjuk vonni a konzekvenciákat, s a jövőben még keményebben fogunk dolgozni annak érdekében, hogy még sikeresebb legyen a rendezvény, s még többen eljöjjenek!
A mellékelt DVD-én a Zemplén TV kisfilmje, valamint a Festen készült fotók találhatók, melyek a honlapunkra folyamatosan fel kerültek.
Tuzsér, 2016. augusztus 29.
                                                                                                                    Klicsu Ferenc
                                                                                                       főszervező, kuratóriumi titkár
   

HTML Code Creator