Kárpát-Fest
Minden, ami kultúra


Kárpát-Fest - 2018
Minden, ami kultúra 

Tuzsérra jellemző a pezsgő kulturális élet, s hosszú évekre tekint vissza a hasonló jellegű rendezvények szervezése is.  A korábbi esztendőkben már jelen volt a falu életében számtalan program, mely egy témát boncolgatott, vagy tematikusan kínált tartalmas és hasznos szabadidőtöltést, illetve jeles napok, ünnepnapok, évfordulók eseményeire, hívta fel a figyelmet. 
Az elmúlt esztendőkben csatlakoztunk többek között a Reneszánsz évhez, az 1848/49 évfordulóhoz, valamint a Rákóczi-szabadságharc eseményeit, hátterét, következményeit, hatásait közelítettük meg hasonló módszerrel. Természetesen sok más egyéb rendezvény is megvalósult már azóta, hiszen, 2012-ben 20 éves volt az alapítványunk.
Az az alapítvány, mely 1992 óta működik. A Tuzsér Községért Közalapítvány rendszeres támogatója a helyi kulturális életnek, sőt néhány éve maga is generálja nemcsak a helyi lakosoknak, de a környéken élőknek is a programokat, rendezvényeket. Az elmúlt több mint 20 évben, számtalan alkalommal igazolódott az alapítók szándéka, s ennek következtében a szervezet már régen kinőtte a települési hatókörét, melynek nagyon sokan örülnek határon innen, és azon túl is. A civil szervezet eddigi ténykedése kapcsán, elsősorban közművelődés és kultúra területén az elmúlt 6-8 esztendőben, a környezetünkben elismerésre és irigylésre méltó eredményeket produkált, mint a település lakóinak, mind az ide látogatóknak egyaránt, legyen az előadó, fellépő vagy vendég.
A rendezvények helyszíne a Lónyay-kastély szárnyépülete a Művelődési Ház, vagy maga a kastély és környezete. Sok esetben össze is mosódik a szervezők kiléte a Művelődési Ház szervezőivel, már csak azért is, mert az alapítvány munkatársa egyben az elmúlt 5 esztendőben megegyezett a Művelődési Ház kulturális szervezőjével. 2014 márc.8-tól az alapítvány látja el a közművelődési feladatokat a településen, közművelődési megállapodás keretében. Így az itt folyó munka sokkal egyszerűbbé és rugalmasabbá vált.
A számtalan program, esemény egyaránt szólt gyereknek és felnőttnek, helyinek és vendégnek, valamint a könnyedebb szórakozást választótól a tudományos igényességet is kielégítő érdeklődőnek. Rendezvényeinken gyakran választottunk olyan témát, előadót, területet, mely bizony a Kárpát-medence magyarlakta területeit kötötte össze, legyen az közművelődés, tudomány, szórakozás.
Az elmúlt évben arra gondoltunk, hogy ezt a szerteágazó tevékenységet, mellyel a kultúrát közvetítjük a „nagyérdeműnek” jó lenne egybe gyúrni, s egy olyan összművészeti rendezvénysorozatot megvalósítani, mely a kultúra szolgálatában marad, de igyekszik számos területét megjeleníteni továbbra is. Az eddigi tevékenységeinket figyelembe véve, egy nagy fesztivált képzeltünk el, mely Kárpát-medencei szintű lenne.
Így született meg a Kárpát-Fest – minden, ami kultúra- elnevezésű rendezvény ötlete, melynek három alappillére volt, melyek természetesen korábbi kisebb rendezvényeket is beolvasztották, a táborok közötti időszakban.
- Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
- Nyári Zenei Fesztivál a Lónyay-ban
- TICCE alkotótábor vándortábora (Bodroglözi és Ung-vidéki Alkotók Társasága)
Az első két pillér már évek óta megvalósul, a harmadik pillér pedig most volt immár harmadik alkalommal nálunk, illeszkedve a fesztivál jellegéhez, hatóköréhez.
Ebben a formában most harmadik alkalommal volt összevonva számos korábbi, külön-külön megvalósuló rendezvényünk, melyek önállóan is sikeresek voltak, de így felfűzve komplexebb élményt, kikapcsolódást nyújtottak az el/ide látogatóknak, valamint átfogó képet adtak a magyar kultúra páratlan értékéről. Ugyanakkor jobban megismerhették a határon túli kulturális életet is, valamint a közvetítőket, szereplőket, kik fáradhatatlanul őrzik, ápolják, közvetítik ezt az ezred évnyi kincset, melyet oly sokszor próbáltak már elvenni tőlünk.
Szerintünk egy olyan kulturális, művészeti tartalommal bíró fesztivál valósult meg, mely a maga nemében egyedül álló.
A fesztivál keretében színvonalas előadások, fellépők, kiállítók jelentek meg, kik méltóan képviselik a magyar kultúrát nem csak itthon, de a Kárpát-medencében, sőt még azon is túl.
Tehát a meghívottak között jelen voltak hazai és határon túli színházi előadások, néptánccsoportok, zenészek, előadóművészek, kiállítók.
Igyekeztünk a kultúra széles palettájából minél többet megjeleníteni, számos területet érintve, hogy mindenki megtalálhassa a kedvére való előadásokat.
A Kárpát-Festen 20 előadó, 21 előadás, 3 kiállítás, 1 konferencia, 3 helyszín várta a nagyérdeműt.
Ilyen óriási feladatot nyílván nem egyedül valósítottunk meg, ezért a szakmaiságra, színvonalra ügyelve a következő partnereket vontuk be már a tervezésbe is, majd a megvalósításba is:
Teleki László Alapítvány
Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
A Fesztivál elemei, időpontjai a következő volt:
  Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor: 2018.06.25-07.07
  Kárpát-Fest: 2018.07.08-07.15
  TICCE alkotó tábor 2018.07.16-07.20
Helyszínek: Tuzsér, Lónyay-kastély területe
Kísérő programok voltak: kirakodó vásár, kiállítások, konferencia

1. elem: XX. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló tábor
Hosszú évek óta hagyomány a Tuzséron megrendezésre kerülő gyermek kézműves tábor.
Először 1999-ben gondoltunk a tábor kibővítésére, ötvözni a tuzséri hagyományokat a határainkon túl élő magyarság kultúrájával. 1999-ben 19 gyerek és 4 fő kísérő érkezett hozzánk a moldvai csángó magyarok köréből, s töltöttek el nálunk közel 2 hetet. Ennek a tábornak a sikerén felbuzdulva, a millennium jegyében szerveztük meg a 2000-es tábort, melyen 35 gyerek és 8 felnőtt kísérő vett részt a határon túli magyarságot képviselve. Célunk az volt, hogy a millenniumi esztendő keretein belül a Kárpát-medencében és Moldvában egységben, illetve szórványban élő magyar népcsoportokat átfogó tábort szervezzünk. Azóta az eddigi esztendőkben most már „hagyományosan” megrendeztük,- rendezzük táborainkat úgy, hogy szinte évről-évre sikerült új csoportokkal bővíteni a táborunkat.
A „Tuzsér Községért” Közalapítvány minden esztendőben vállalta a házigazda szerepét, az elszállásolás a 2014 év végén átadott Ifjúsági szálláshelyen volt, mely az idén 40 főt tett ki.
A kiadásaink fedezésére pályázatok, kérelmek útján a következő helyekről kaptunk támogatást:
- Nemzeti Kulturális Alapprogram
- Bethlen Gábor Alap
- Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
- Emberi Erőforrások Minisztériuma
- Taurus Carbonpack
- Miniszterelnökség, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárság
- Zámbó József
- Carbon Black Ltd.
- Borkó Károly
- Mátyus András
- Béres Alapítvány
- Rákóczi Szövetség
- Sz.-Sz.-B. Megyei Önkormányzat
- Szent György Lovagrend
- Erdért ZRT
- Jósa András Múzeum Nyíregyháza
- Rétköz Múzeum Kisvárda
- Tornyospálcai Református Egyházközség Áldás Református Diakóniai Központ
- Teleki László Alapítvány
Az idei tábor 2018.06.25 -07.07.-ig tartott, a Lónyay- kastély területén., a Kárpát-Fest - minden, ami kultúra – elnevezésű program keretein belül.
A résztvevő vendégek a következő helyekről érkeztek:
- Gyergyó: Gyergyószárhegy,Gyergyóújfalu, 7+3 fő
- Bodrogköz: Kistárkány 3+1 fő
- Hétfalu: Négyfalu, 4+1 fő
- Szilágyság: Szilágynagyfalu, 4+1 fő
- Kárpátalja: Aknaszlatina, 4+1 fő
- Vajdaság: Magyarkanizsa 4+1 fő
- Moldva: Trunk 7+2 fő
- Tuzsér 23 + 10 foglalkozásvezető
A határon túli gyerekeket 1-1 felnőtt kísérte, de a Gyergyóiaknál csere is volt, valamint +1 fő is jelen volt.
A foglalkozások tematikája az előző éviekhez hasonlóan lett kidolgozva. A délelőtti elméleti foglalkozások fő témája a magyarság eredete, származása, a honfoglalás, valamint az elcsatolt területek kapcsolata az anyaországgal. A magyarság eredetét versek, regék, mondák formájában mutattuk be, igyekezve mélyíteni magyarságtudatukat.(Szózat, Himnusz, Rege a csodaszarvasról, stb.).
A délelőtti foglalkozás része volt még népi játékok tanulása, kipróbálása is, valamint dal,- tánctanulás is.
A közös ebédet követően, igyekeztünk eljutni a Tisza partra, ahol a folyó hűsítő habjaiban kerestünk volna menedéket a nagy hőség ellen, de sajnos a folyó a magas vízállás miatt fürdésre alkalmatlan volt.
Így délután 14.00-kor kezdődtek a kézműves foglalkozások. Működött még gyöngyszövő, gyöngyfűző, makramézó, rongy babakészítő, csuhé virág, hímző, valamint nemezelő „műhely” is. Az alapítvány tulajdonában lévő 2 db régi, tuzséri szövőszéken, valamint számos szövőkereten is nagyon szép munkák születtek.
A foglalkozások után bemutatkozó esteket tartottunk, tájegységenként. A fellépő csoportok hozták magukkal a népviseletüket, népdalaikat, népzenéjüket, néptáncaikat, régi népszokásaikat. A rövid, (max.20 perc) de annál sikeresebb bemutatkozás után, az éppen aktuális csoport tánc és dal tanulás formájában átadta tudását a többieknek.
Az itt lévő gyerekek jóvoltából a Kárpát-medence számos tájegységének népviseletével, néptáncával, népdalával megismerkedhettünk. Újra ráébredve arra, hogy a magyar kultúra páratlan értékű és szépségű kincseit nekünk, utódoknak kell ápolni, őrizni, s életben tartani!!!
A Fest egyik kísérő programja a Teleki László Alapítvány Ideje az építésnek c. kiállítása és annak foglalkoztató része. A táborlakók természetesen megtekintették a kiállítást, s a foglalkoztatóban is jelentős időt töltöttek. Így játszva ismerkedhettek meg a Kárpát-medence épített örökségének bizonyos elemeivel.
 
Az első hétvégén (jún. 30.) reggel 7.00 órakor szinte a teljes tábor segítőkkel egyetemben (66 fő) két busszal nekivágott Budapestnek, ahol a Parlamentet a Szent Koronával és Vár egy részét a Mátyás templommal és a Halászbástyával tekintettük meg. A jó hangulatú kirándulás sok-sok élménnyel ért véget, hiszen a gyerekek jelentős része még nem volt a Parlamentben, s a Szent Korona is páratlan élményt nyújtott midannyiónknak.
Vasárnap részt vettünk római katolikus misén, Mándokon, melyre megegyezés szerint elment az egész tábor. Gyerekeink felöltötték viseletüket és így ünnepi, vasárnapi hangulat lengte be a templomot.
Délután elkezdődtek a zenei kísérettel megvalósuló táncházak, elsőnek egy szatmári, melyben a Pergő Együttes húzta a talp alá valót.
A táborunk második felében a zenekar továbbra is vendégünk maradt, hiszen szilágysági, dél-alföldi, valamint felcsíki, gyimesi és moldvai táncházat is tartottak. Segítségükkel a bemutatkozásokat és az esti táncházakat is élő zene kíséretében rendezhettük meg. A jó hangulatú estéinket- szintén hagyományosan- egy moldvai imádság (A fényes nap) eléneklésével fejeztük be.
Az idén tizennegyedik alkalommal rendeztünk a tábor életében népdal, mesemondó, ill. szóló és páros tánc kategóriákban versenyt. A gyerekek nagy izgalommal készültek a megmérettetésre, így szép számban jelentkeztek. A gyerekek díjazását a Jósa András Múzeum, a Rétköz Múzeum valamint a Szent György Lovagrend Sz.-Sz.-B. Megyei Priorátusának felajánlásából tudtuk megoldani. Először a helyezettek, majd a résztvevők, később pedig minden táborlakó kapott az értékes könyvekből.
A táborzáró rendezvényünk idén kétnaposra sikeredett a jubileum jegyében, melynek keretei között július 6.-án konferencia is megrendezésre került.
A Lónyay-kastély Díszterme adott otthont ezen alkalomnak, Épített örökség – szellemi örökség címmel. Határon túli és hazai előadók méltatták és beszéltek a tábor múltjáról jövőjéről, valamint a Kárpát-medencei magyarságot érintő kulturális és gazdasági tényezőkről.
Míg tartott a konferencia, addig a gyerekeket a Nemzeti Művelődési Intézet Sz.-Sz.-B. Irodájának munkatársai kötötték le, a Hungarikum játszóházzal.
A második napon a de. 10.00 - kor kezdő rendezvény Sőrés Rozka meséivel indult, majd gólyalábasokkal folytatódott. Folyamatosan üzemelt a Sárkányverő valamint a Népi játszóudvar is, kicsik és nagyok, de az ide látogató helyiek is, valamint vendégek legnagyobb megelégedésére.
A kastély udvarán kisebb kirakodóvásárt szerveztünk, melyek fogadták a vásározni vágyó érdeklődőket. Fajáték készítő, fazekas, ásványos, gyöngyfűző árusok kínálták portékáikat.
A határon túli partnerszervezetek jóvoltából gasztroudvar is működött, a Kárpát-medence és Moldva ízei is fellehetők voltak azon a napon nálunk, Tuzséron.
Főzött Vajdaság, Kárpátalja, Szilágyság, Bodrogköz, Moldva, Hétfalú, Gyergyó és Tuzsér csapata. Finomabbnál – finomabb ízek készültek el ebédre, melyet a táborlakók ás a vendégek jóízűen fogyaszthattak el.
Ebéd után még testvértelepülésünk Szilágynagyfalu Árvalányhaj Néptánccsoportjának a műsorát élvezhették mind a táborlakók, mind a vendégek.
Ezt követte a szokásos táborzáró gála műsor, mely az idén a Nagyszínpadon volt, ahol az előző napon lezajlott verseny díjazottjai is elkápráztatták a nagyérdeműt, majd egy közös produkció zárta műsort, melyet az elmúlt kéthétben tanultak a gyerekek.
A megszokottól eltérő elem tarkította az idei táborzáró rendezvényt. A jubileum kapcsán számos szervezet, intézmény adott át elismeréseket a tábor munkájában egykori és jelenlegi segítőknek, akik áldozatos munkával és szorgalommal végezték ezen nemzet mentő munkát.
A következő szervezetek adtak át elismerést:
- Vitézi Rend
- Nagyközségi Önkormányzat Tuzsér
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
- Tuzsér Községért Közalapítvány
A táborlakók, valamint az ellátogató Tuzsériak és vendégek számára óriási élményt jelentett a táborzáró rendezvény, hiszen „kis” Kárpát-medence számos pontjáról hallhattak - láthattak szebbnél-szebb dalokat, táncokat, viseleteket.
A gálát követően a gyerekek által készített tárgyakból rendeztünk kiállítást, ahol megmutathattuk azt, mi is történt itt az elmúlt két hét folyamán. A gyerekek színes népviselete, az előadott népdalok, táncok, még azok szívét is megdobogtatták, akik eddig nem érezték át e táborok fontosságát. A jó hangulatú délutánt a tábor munkáiból nyitott kiállítással fejeztük be, mely röviddel megnyitása után már lebontásra is került, hiszen a lakók már másnap hajnaltól folyamatosan hagyták el településünket.
Mint említettem, a tábor az idén is integrálódott a Kárpát-Fest – minden ami kultúra – elnevezésű programsorozathoz, s a tábor záró napja a Fest zenésebb, színpadiasabb napjának nyitónapja is volt egyben.
Tehát a táborhoz tematikusan illeszkedő produkcióval zárult/nyilt a rendezvény, hiszen a sárospataki Bodrog Néptánc Együttes adott egy műsort. A műsor színvonalas volt, s nagyszerűen illeszkedett a táborunkhoz.
Úgy érezzük, kitűzött céljainkat elértük. Tárgyi emlékek nem maradtak a táborból, hiszen mindenki haza vihette az általa készített alkotást. A gyerekek nagy érdeklődéssel, és annál nagyobb szorgalommal vettek rész az elméleti, kézműves, valamint a hagyományőrző foglalkozásokon, táncházakban.
Hisszük azt, hogy ezekkel a táborokkal erősítjük mind a hazai, mind a határon túli gyerekek identitástudatát. Igyekszünk megerősíteni bennük azt a tudatot, hogy ők is szerves részei a magyar nemzetnek, s hogy a kultúránk közös, hiszen egy tőből fakad, mely így együtt alkotja az egyetemes magyar kultúrát, melynek megtartása, őrzése, továbbadása nem csak feladatunk, hanem kötelességünk is.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a községünkben élő emberek szívét újra és újra megérinti a tábor nemes célkitűzése, mert gyakran ajándékozták meg a táborlakóit különböző zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Amennyiben e nemes cél érdekében sikerül segítő szándékú támogatókra találni, úgy a jövőben is tervezzük e hagyományt folytatni, vagyis a XXI. Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborunkat megrendezni!!

Szemelvény a táborban résztvevő gyerekek írásos véleményeiből:
      „Sokadik éve járok ebbe a táborba, de be kell valljam, hogy most, a 20. tábor alkalmával kicsit izgultam. Hiába minden, mert semmivel sem volt másabb, mint a többi. Újra rengeteg dolgot tanultam meg, sok jó barátot szereztem, szép emlékekkel. Ugyan úgy finomak voltak az ebédek, reggelik, stb…Ugyan úgy viccesen teltek a délelőttök és hangulatosan a délutánok, bár kicsit gyorsan. A táncházakban is nagyon jó volt a hangulat, még annak is, aki nem olyan jó táncos. Kifejezetten tetszett, hogy ellátogattunk a hétvégén Budapestre és megnézhettük a Parlamentet és a Várat is. Minden ugyan úgy telt, mint ahogy az elmúlt években, de valahogy mégis más volt…
  20 éve minden nyáron, ha csak két hétre is. de felbomolnak a határok és nem számít, hogy honnan jöttél, hogy tudsz-e táncolni vagy sem, csak az, hogy itt vagyunk. Megismerhetjük a hagyományokat szerte a nagy Magyarországról, és ez mindennél fontosabb. Igaz, ez is ugyan az mint eddig volt, csak 20 éve…igen, hatalmas szám.
De ahogy mondták: Tuzséron megszűnnek a határok.”         
név nélkül

„Hát a tábor első napján megtudtuk egymás nevét. Aztán jól összehaverkodtam. Délelőtt sokat játszottunk Orsi néni segítségével. És akik Hétfaluból jöttek ők is sok új játékot mutattak. Elkezdtünk táncolni is a záróra. Délután sok érdekes foglalkozás volt. Meg még nem kezdődtek a foglalkozások, fociztunk, csocsóztunk. Én szőttem, gyöngyöt fűztem, batikoltam, gyöngyöt varrtam, babáztam, csuhéztam. Szombaton reggel 7-kor indultunk a kastélyból, mentünk a Parlamentbe. Nagyon tetszett, sok képet csináltam. Jövő héten kezdődtek a bemutatkozások, megismerkedtem mások viseleteivel, énekeivel, hagyományaival. Minden bemutatkozás végén volt táncház. 2 hét minden napján kaptunk finom ebédet és uzsonnát is. Elmentünk fagyizni, volt amikor Feri bácsi fizette a fagyinkat. Napról napra nagyon jó barátokat szereztem.
Úgy néz ki jövőre nem lesz tábor sajnos! De remélem hátha összejön, hogy lesz. Mert már 6.éve vagyok a táborba. Mert akikkel megismerkedtem nagyon fognak hiányozni! És ők ugye túl messze laknak. Na de összeségébe nagyon-nagyon tetszett a tábor, mint minden évbe. De most nagyon, az éveimbe sosem találkoztam Moldvaiakkal de a mai nap sikerült. Nagyon örültem neki. Ugye ők nem annyire beszélnek magyarul, de megtanultak néhány szót. Még egyszer nagyon szuper volt az a tábor.

„Nekem összességében nagyon tetszett a tábor, a foglalkozásokon nagyon sok új dolgot tanultam, és sok régi dolgot tudtam továbbfejleszteni, pl. szövés. Az ételek nagyon finomak voltak innen is köszönöm az iskola szakácsainak az ellátást. A tánc tanulás, a gálaműsor és a táncházak keretében megváltozott a hozzáállásom a néptánchoz.
A táborozókkal már az első napokban sikerült jó viszonyt kialakítani. Láttam ismerős arcokat, de több volt az ismeretlen, új táborozó.
Én nagyon jól éreztem magam ez alatt a 2 hét alatt, sok dolog sikerült, sok dolog nem, de úgy gondolom, nincs még itt az ideje annak, hogy vége legyen ennek a tábornak.”
Révész Roland, Tuzsér

„Először is el kell mondanom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt, és mindig is emlékezni fogok erre a lelki gazdagságra, amit itt tapasztalhattam meg. Ez a két hét nagyon pörgős, jó hangulatú és élmény dús volt. Az Orsi nénivel eltöltött délelőttök a játékoktól szórakoztatóbbá váltak és mégis volt időnk felkészülni a hétvégére. A kézműves foglalkozásokon is megpróbáltam a maximumot nyújtani és mindenben kivenni részem. A nótázva és kacarászva, vacsora illetve ebédre induló csapat mindig teletömött hassal érkezett vissza a táborhelyre, útközben egy-egy fagyi evése közben. A foglalkozások közben Márton is próbált érvényesülni, többé-kevésbé szerényen, de mégis megkacagtatva a csapatot.
Remélem, hogy mivel a XX. alkalommal volt megszervezve ez a tábor és a szombati Parlamenti kirándulás próbálta szimbolizálni aezt az alkalmat én szívesen eljönnék akár a XXX. alkalommal megszervezett táborba is.”

2. elem: Kárpát-Fest
A Fest színpadiasabb, zenésebb része a táborzáró rendezvénnyel kezdődött, ahol gyerekprogramok, előadások, gálaműsor, valamint a Bodrog Néptánc Együttes várta a nagyérdeműt.

A Fest programja a következő volt:
2018. július 07.
- Hórihorgas Hujákolók gólyalábas műsora
- Sőrés Rozka előadói műsora (2x)
- Árvalányhaj Néptánccsoport (Szilágynagyfalu)
- Bodrog Néptánc Együttes (Sárospatak)
2018.július 08.
- Csányi Sándor önálló estje
- Bagossy Brothers Company koncert
2018.július 09.
- RebekArt Produkció: Wass Albert emlékműsor
- Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház: Chioggiai csetepaté
2018.július 10.
- Reményi Ede Kamarazenekar előadása
- Bolyki Balázs Soul & Gospel kórus előadása
2018.július 11.
- Kosztolányi Dezső Színház (Szabadka):One Girl Show
- Ham Ko Ham koncert
2018.július 12.
- Szarka Tamás önálló estje (GHYMES Együttes)
- Princess koncert
2018.július 13.
- Aradi Kamaraszínház: Sex, drugs, gods & rock ‘n’ roll
- Radar Együttes és Deák Bill Blues Band koncert
2018.július 14.
- MM Pódium (Nagyvárad): A sörmester
-Mandala Dalszínház: A csúnya lány
2018.július 15.
- Bikini koncert
Az időjárás kegyeibe fogadott minket, a Művelődési Házban megvalósult előadások mellett a nagyszínpadi koncerteket, előadásokat sem mosta el az eső, bár néha (kétszer) előadás előtt 1-2 órával szakadt le az ég.
A rendezvények vegyes létszámmal voltak látogatva, összességében 1.400-1.600 fő volt jelen az eseményeken. A látogatottságra jellemzőbb volt a stabilitás, mint az elmúlt esztendőkben.
Az előadások, koncertek színvonala magas volt, hivatva a kultúrát közvetíteni. A látogatók elégedettek voltak a produkciókkal, némelyik kimagaslóan fantasztikus és páratlan élménnyel gazdagította a nagyérdeműt.
A Fest ezen része is beváltotta a hozzáfűzött reményeket, tartalmas és magvas előadások tanúi, részesei lehettek a jelenlévők.

3. elem: TICCE vándortábor
2018 július 15-én vasárnap a délutáni órákban indult útnak a Ticce csapata Tuzsérra, hogy megkezdje a szokásos nyári alkotótáborát. Miután birtokba vették a szállásukat, elrendezték a dolgainkat, összegyűlt a kis csapat a kastély udvarán. Fazekas László, a Ticce elnöke megnyitotta a tábort. A régi kemény magnak, akik már évek óta járnak velük, bemutatta az újonnan érkezőket.
 Minden évben igyekszenek színesebbé tenni a tábor életét ezért törekednek azt bővíteni, tágítani és a változatosság kedvéért olyan alkotókat is vendégül látunk, akik még eddig nem alkottak köreinkben. Mivel nagy figyelmet szentel szervezetünk a fiatal tehetségeknek is így minden évben igyekszünk teret adni pár fiatal művészpalántának is hogy megtapasztalhassák a közös alkotás örömét, a tanulási lehetőséget, a nyitottságot más művészeti ágak felé. Az idén sem volt ez másként.
Alkotásban bő 1 hét alatt 110 alkotás született, amelyekből csütörtök délelőtt rögtönzött kiállitással vártuk a Zemplén Tv riportereit. Köszönjük a vendlglátó Tuzsér Községért Közalapitványnak hogy ismét egy felejthetetlen, alkotásokban élményekben gazdag hetet tölthettünk el ebben a barátságos nyugott környezetnen ,ahol minden feltétel adott ahhoz hogy szárnyra kapjon a képzelet.
Összegzés:
A Kárpát-Fest – minden, ami kultúra – programsorozat közel egy hónap alatt a Kárpát-medence kultúráját hozta el és mutatta be a nagyérdeműnek. A szervezők fáradhatatlanul dolgoztak a rendezvények sikeres megvalósulása érdekében, melyet az előadók, résztvevők a közönségnek úgy hálált meg, hogy ugyanazt a színvonalat kaptuk tőlük, mintha a legrangosabb fellépéseiken szoktak produkálni a közönségüknek.
A környezet, a hangulat színes kavalkáddá változtatta a rendezvényt, mely tényleg Kárpát-medencei szintű hangulatot teremtett. A tábor sokszínű, sok tájegységről érkezett gyerekserege, a bemutatott darabok, előadások sokszínűségében, a kiállítások, a konferencia témáiban minden alkalommal a politikai és földrajzi határokat lépegettük át. Változott az ország, de a nyelv, a kultúra az maradt!
A vándor tábor résztvevői is, határokat átlépve alkottak, hiszen a helyszín adta inspiráció mellett azért felvidéki témájú képek is készültek, s gondolatok Kárpátaljára is haza szálltak.
Összességében egy nagyon színvonalas rendezvénysorozat valósult meg, melynek lényegét a Festre látogatók is megértették. (azon vendégek is, melyek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Vajdaságból és anyaországból érkeztek hozzánk)
Azt gondolom, hogy harmadik alkalommal sokat tanultunk az évek hibáiból, de természetesen le fogjuk vonni a konzekvenciákat, s a jövőben még keményebben fogunk dolgozni annak érdekében, hogy még sikeresebb legyen a rendezvény, s még többen eljöjjenek!

                                                                                                                                                                                     
Tuzsér, 2018. augusztus 29.
                                                                                                                    Klicsu Ferenc
                                                                                                       főszervező, kuratóriumi titkár

Landing Page Software