Akadálymentes változat

EFOP-5.2.2-17-2017-00025

TUdástranszfer mint ZSinórmÉRték

Transz- és internacionális kulturális együttműködések a Kárpát-medencében.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt befejezése: 2019. december 31.

Szakmai program

A projekt minden egyes szakmai megvalósítója egyetlen közös célért dolgozik: a Tuzsér községben felállítandó Lónyay Örökség Központ megteremtésén, a kulturális turizmus fellendítésén, egy hátrányos térség gazdasági és kulturális adottságainak jobb kihasználásán, amely az egymással szervesen összekapcsolódó, más-más országban található földrajzi területek és az ott élő nemzetiségek kapcsolatának szorosabbra fűzését feltételezi. Mindennek alapja és zsinórmértéke pedig kizárólag a szakmai és jó gyakorlatokból szerzett tudás kölcsönös megosztása (tudástranszfer) lehet. A szakmai tevékenységek metszéspontjában a halmozottan hátrányos régióban elhelyezkedő Tuzsér község és vonzáskörzete, illetve ezeknek a kistérségi településeknek a teljes lakossága áll. Pályázatunk címében is erre a kérdéskörre fókuszálunk. - Letöltés

Beszámolók és az előadások anyagai, valamint képek a rendezvényekről

- Projektnyitó rendezvény - 2018. április 4.

- Épített örökség - szellemi örökség - 2018. július 6.

- Várak és kastélyok - ahogy csak kevesen látják I. - 2018. szeptember 5-6.

- Várak és kastélyok - ahogy csak kevesen látják II. - 2018. október 11-12.

- Várak és kastélyok - ahogy csak kevesen látják III. - 2018. október 30-31.

- A Lónyay Örökség Központ, mint a tematikus turisztikai attrakció lehetősége - 2018. november 27-28.

- A történelmi családokra alapozott kulturális-turisztikai attrakciók a Nyugat-Balaton vonzáskörzetében - 2019. január 24-25.

- A műemlékvédelem eredményei és fejlesztési lehetőségei határon innen és túl - 2019. március 28-29.

- Batthyányi Örökségközpont - mint egy lehetséges, követendő hasznosítási lehetőség megismerése - 2019. május 6-7.

- Egyházi és világi örökségturizmus és a gazdaságot élénkítő hatásai - 2019. szeptember 14-15.

- Turizmusmarketing esettanulmányok - 2019. október 28.

- Projektzáró rendezvény - 2019. december 16.