how to develop free website
Mobirise

EFOP 5.2.2

TUdástranszfer mint ZSinórmÉRték
Transz- és internacionális kulturális együttműködések a Kárpát-medencében.

Hírek, bejegyzések

Szakmai program

A projekt minden egyes szakmai megvalósítója egyetlen közös célért dolgozik: a Tuzsér községben felállítandó Lónyay Örökség Központ megteremtésén, a kulturális turizmus fellendítésén, egy hátrányos térség gazdasági és kulturális adottságainak jobb kihasználásán, amely az egymással szervesen összekapcsolódó, más-más országban található földrajzi területek és az ott élő nemzetiségek kapcsolatának szorosabbra fűzését feltételezi. Mindennek alapja és zsinórmértéke pedig kizárólag a szakmai és jó gyakorlatokból szerzett tudás kölcsönös megosztása (tudástranszfer) lehet. A szakmai tevékenységek metszéspontjában a halmozottan hátrányos régióban elhelyezkedő Tuzsér község és vonzáskörzete, illetve ezeknek a kistérségi településeknek a teljes lakossága áll. Pályázatunk címében is erre a kérdéskörre fókuszálunk. - Letöltés